Klassesæt på Hanstholm skole

 

Dansk faglitteratur
Nedenstående klasseangivelser er kun vejledende

 

SOI 3.- 6. kl 7.- 9. kl