Natur og mennesker i Thy

 

46.4

 

Natur og mennesker i Thy : eksempler fra Vigsø
forfattere: Annemarie Holsbo Borggaard, Søren Waast

Om egnens naturforhold og befolkningens livsvilkår. Bl. a. om: klitlandskabet, heden, de første mennesker, sandflugt, strandinger, Hanstholm by og erhvervsliv, at være ung i Hanstholm. Med kort