Danmark 1800-1980
Jørn Buch

96

Bl. a. om enevælden,
krigen 1848-50, kampen for folkestyret, Danmark fra landbrugsland til industriland, det liberale og det sociale demokrati, besættelse og befrielse,
det industrielle gennembrud,
E.F.,
ungdomsoprør,
protestbevægelser samt ulandsproblemer.

Serie: Levende historie. 8.-9.-klasse