Danmark i syv århundreder
Leif Ingvordsen

96

Af indholdet:

Efter vikingetiden ; Valdemarstiden ; Hansestaterne ; Reformationen ; Herremænd og bønder ; Enevælden ; Hoveri og stavnsbånd ; Landboreformerne ; Industriens gennembrud i England