Klassesæt på Hanstholm skole
Historie
Jernalder

DK5
Jenalderen 91.155
Mennesker i en landsby 91.155