Goddag eller farvelfærd

30.2
33.9

Emne: velfærdssamfund ; velfærdspolitik ; velfærd ; Danmark

Målgruppe: for 8. klasse ; for 9. klasse ; for 10. klasse

 Beregnet til undervisningen i samfundsfag, historie og dansk Med litteraturhenvisninger og internetadresser

 

http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=43836