Sider om litteratur og forfattere

 

Epoker på EMU Rim og remser

Mange Danskopgaver

Danske romaner før 1900 Skolebiblioteket - undervisning i litteratur
Bibliotekernes side om skønlitteratur
Digtarkiv kalliope Kriminalgenren
Nationallitterært Arkiv Danske Sange Billedanalyse
Gamle danske sange Tekstanalyse
Lyrik i folkeskolen Kursus i billedanalyse
Mytologi- Kursus i Filmanalyse Pinup
Middelalderen Center for Børnelitteratur Kortfilm
Folkeviser   Ordsprog
Robinsonade  
Tegneserier  
Enkeltpersoner