Klassesæt på Hanstholm skole
Historie  

Stenalder

Bronzealder

Jernalder
Vikingetid     

Middelalder

Verdenskrige

        

DK5
Landsbyen forandrer sig 30.14
Slaver 30.1628
Arbejdet 33.112
Maren -og de andre satans hekse 34.796
Børn 37.2
1872 Et undervisningsmateriale om levevilkår i Danmark 39.4
Sådan var det dengang Befordring 39.4
Sådan var det dengang Familien og pengene 39.4
Sådan var det dengang Fritiden 39.4
Sådan var det dengang Hjemmet 39.4
Sådan var det dengang Skolen 39.4
Dagligliv i byen 1800- 1900 39.4
Produktion og mennesker 40.96
Kolonierne 46.8
Fra Dansk Vestindien til USAs Jomfruøer 46.8
Rugbrød og Reventlow 63.06
Landsbyen stavnsbånd og udskiftning 63.06
Sådan var det 63.093
Bondegården 1800 - 1900 63.094
Maden 64.09
Tøjet 68.809
Huset 71.6
Verden 1400 - 1800 90
Verden 1800 - 1980 90
Historiebogen for 3. klasse 90
Historiebogen for 4. klasse 90
Historiebogen for 5. klasse 90
De første bønder 91.2
Bonde og arbejder i Europa 1800 - 1900 91.8
Danmarks riges grundlov 92.261

Danmark 1800 - 1980

96
Danmark bliver til 96
Danmark i syv århundreder 96
Glimt af danskhedens historie 96
Danske heltesagn fra Skatkisten 96.13
Historien om danskerne omkring år 1600 96.2
Fortællinger om bønder og godsejere 96.2
Historien om enevælden i Danmark 96.3
Danmark - i Noden og Europa 96.4
En foranderlig tid 96.4
Landsbyen de sidste 200 år 96.4
Ude på landet 99.4